باگ های گرافیکی

اعلام باگ های گرافیکی

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

رشته گفتگوها

موضوع پاسخ‌ها Likes بازدیدها آخرین پاسخ

باگ در گزارش ها

0 +3 234

نقشه

13 609

Aarmin

عدم نمایش دهکده در نقشه

10 +2 732

Trasilver

باگ نقشه

  • hmj163
  • newbie
2 +2 148

newbie

تکرار نمایش

0 137
  • آمار

    5 رشته گفتگو⁦⁩ - 30 پست⁦⁩ (0.28 پست⁦⁩ در روز)