نظامی

هر سؤالی در مورد سربازان و نحوه جنگيدن در بازی داريد ، در اين قسمت مطرح کنيد

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

رشته گفتگوها

موضوع پاسخ‌ها Likes بازدیدها آخرین پاسخ

همر تبری و یا گرزی برای واندر زدن؟

1 360

lord pouyan

نیروی بیشتر تضمین کننده برد یا باخت

  • MAG-S
  • MAG-S
1 240

MAG-S

  • آمار

    2 رشته گفتگو⁦⁩ - 4 پست⁦⁩ (0.01 پست⁦⁩ در روز)