نظامی

هر سؤالی در مورد سربازان و نحوه جنگيدن در بازی داريد ، در اين قسمت مطرح کنيد

By using our site, you accept the use of cookies to make your visit more pleasant, to offer you advertisements and contents tailored to your interests, to allow you to share content on social networks, and to create visit statistics for website optimisation. More information

رشته گفتگوها

موضوع پاسخ‌ها Likes بازدیدها آخرین پاسخ

رعد یا شوالیه گول برای همر

14 +4 2,294

balarog

حمله به آبادی خودی

1 528

Ashkan.freedom

تفاوت قدرت هجومی، امتیاز هجومی و امتیاز دفاعی قهرمان در چیست؟ تجربه چه تأثیری در عملکرد قهرمان و نیروهای همراه اون داره؟

7 823

Urgot

همر تا قبل کتیبه ها

21 +1 2,668

Chicken breeder

شوالیه در همر؟

6 1,028

norollah

تقسیم بندی دهکده ها

2 573

Aarmin

قدرت قهرمان در دفاع؟

10 814

MshTeam

همر تبری و یا گرزی برای واندر زدن؟

1 810

lord pouyan

نیروی بیشتر تضمین کننده برد یا باخت

  • MAG-S
  • MAG-S
1 633

MAG-S

  • آمار

    9 رشته گفتگو⁦⁩ - 72 پست⁦⁩ (0.1 پست⁦⁩ در روز)