نظامی

هر سؤالی در مورد سربازان و نحوه جنگيدن در بازی داريد ، در اين قسمت مطرح کنيد

By using our site, you accept the use of cookies to make your visit more pleasant, to offer you advertisements and contents tailored to your interests, to allow you to share content on social networks, and to create visit statistics for website optimisation. More information

رشته گفتگوها

موضوع پاسخ‌ها Likes بازدیدها آخرین پاسخ

رعد یا شوالیه گول برای همر

14 +4 2,305

balarog

حمله به آبادی خودی

1 531

Ashkan.freedom

تفاوت قدرت هجومی، امتیاز هجومی و امتیاز دفاعی قهرمان در چیست؟ تجربه چه تأثیری در عملکرد قهرمان و نیروهای همراه اون داره؟

7 830

Urgot

همر تا قبل کتیبه ها

21 +1 2,677

Chicken breeder

شوالیه در همر؟

6 1,036

norollah

تقسیم بندی دهکده ها

2 575

Aarmin

قدرت قهرمان در دفاع؟

10 823

MshTeam

همر تبری و یا گرزی برای واندر زدن؟

1 815

lord pouyan

نیروی بیشتر تضمین کننده برد یا باخت

  • MAG-S
  • MAG-S
1 638

MAG-S

  • آمار

    9 رشته گفتگو⁦⁩ - 72 پست⁦⁩ (0.1 پست⁦⁩ در روز)