نظامی

هر سؤالی در مورد سربازان و نحوه جنگيدن در بازی داريد ، در اين قسمت مطرح کنيد

By using our site, you accept the use of cookies to make your visit more pleasant, to offer you advertisements and contents tailored to your interests, to allow you to share content on social networks, and to create visit statistics for website optimisation. More information

رشته گفتگوها

موضوع پاسخ‌ها Likes بازدیدها آخرین پاسخ

خارج شدن از حمایت تازه واردین / مبتدیان

1 110

ASHKAN

با توجه به این پلیرها کم هستند ... چطور میشه غارت کرد؟؟

  • Fitz
  • Fitz
3 506

Fitz

رعد یا شوالیه گول برای همر

14 +4 2,513

balarog

حمله به آبادی خودی

1 579

ASHKAN

تفاوت قدرت هجومی، امتیاز هجومی و امتیاز دفاعی قهرمان در چیست؟ تجربه چه تأثیری در عملکرد قهرمان و نیروهای همراه اون داره؟

7 931

Urgot

همر تا قبل کتیبه ها

21 +1 3,019

Chicken breeder

شوالیه در همر؟

6 1,184

norollah

تقسیم بندی دهکده ها

2 624

Aarmin

قدرت قهرمان در دفاع؟

10 939

Eh S aN

همر تبری و یا گرزی برای واندر زدن؟

1 872

lord pouyan

نیروی بیشتر تضمین کننده برد یا باخت

  • MAG-S
  • MAG-S
1 684

MAG-S

  • آمار

    11 رشته گفتگو⁦⁩ - 78 پست⁦⁩ (0.11 پست⁦⁩ در روز)