تخفیف فوق العاده طلا با 30 درصد طلای اضافه در کلیه سرورهای ایران