تغییرات بالانس

 • بازیکنان عزیز!


  زندگی بدون تغییر ممکن نیست. بدون پیشرفت هیجانی وجود ندارد. بدون تعادل استراتژی وجود ندارد.


  ما در ماه های پیش از تمام دنیا بازخورد گرفتیم و میخواهیم تغییرات زیر را بر بازی اعمال کنیم.


  این تغییرات شامل برخی از نیرو ها، قهرمانان و تجهیزات، ساختمان ها، پاداش های اتحاد و معیار های عمومی میشوند و در اول سال جدید میلادی بر روی سرور هایی که از تاریخ 1 ژانویه به بعد استارت می خورند اعمال می شوند.  چیز هایی که تغییر میکنند:

  نیرو ها:


  برای این که نیرو های را بالانس کنیم ما ظرفیت حمل منابع سواران استپ را کم کردیم و سطوح مورد نیاز دارالفنون برای تحقیق شوالیه سزار و ارابه های رشف را افزایش دادیم.  قوم

  نیرو

  تغییرات

  رومی ها

  شوالیه سزار

  سطح مورد نیاز تحقیق در دارالفنون از 5 به 15 افزایش یافت

  مصری ها

  ارابه رشف

  سطح مورد نیاز تحقیق در دارالفنون از 5 به 15 افزایش یافت

  هان ها

  سواران استپ

  ظرفیت حمل منابع از 115 به 75 کاهش یافت
  قهرمان:


  ما قدرت تجهیزات قهرمان را تغییر دادیم و تولید امتیاز فرهنگی سطح 3 کلاهخود را افزایش دادیم. ما همچنین استفاده از اثر هنری را به هر 24 ساعت محدود کردیم.

  تجهیزات

  سطح 1

  سطح 2

  سطح 3

  روز ظهور

  -

  70 (به جای 75)

  140 (به جای 165)

  قدرت هجومی
  اسلحه ها

  250 (به جای 500)

  1 000

  4 000 (به جای 1500)

  سپر ها

  250 (به جای 500)

  1 000

  4 000 (به جای 1500)

  زره ها

  250 (به جای 500)

  1 000

  4 000 (به جای 1500)

  زره های چند تکه

  125 (به جای 250)

  500

  2 000 (به جای 750)

  امتیاز فرهنگی **
  کلاهخود گلادیاتور

  100

  400

  1 600 (به جای 800)

  اثر هنری

  هر 24 ساعت استفاده شود  **امتیاز فرهنگی و مدت زمان استفاده از اثر هنری نسبت به سرعت سرور متفاوت است.
  تولید منابع:


  ما تولید منابع قهرمان مصری ها را ثابت نگه داشتیم و تولید بقیه اقوام را کمی افزایش دادیم تا اوایل بازی را متعادل تر کنیم. جدول زیر مربوط یه این تغییرات است.

  قوم

  قبل

  بعد

  مصری ها

  12 / 40

  12 / 40

  هان ها

  6 / 20

  9 / 30

  رومی ها

  6 / 20

  9 / 30

  توتن ها

  6 / 20

  9 / 30

  گول ها

  6 / 20

  9 / 30  پاداش های اتحاد:

  برای این که ما به اتحاد های کوچکتر فرصتی دهیم ما پاداش های فلسفه و تجارت را افزایش دادیم و منابع مورد نیاز آن ها را کم کردیم.  پاداش ها

  قبل

  بعد

  پاداش فلسفه (امتیاز فرهنگی)

  2% هر سطح

  4% هر سطح

  پاداش تجارت

  20% هر سطح

  30% هر سطح

  منابع مورد نیاز*  سطح 1

  2 400 000

  1 200 000

  سطح 2

  19 200 000

  5 600 000

  سطح 3

  38 400 000

  17 100 000

  سطح 4

  76 800 000

  51 200 000

  سطح 5

  153 600 000

  153 600 000

  * به سرعت سرور بستگی دارد  قهوه خانه:

  توتن ها میتوانند تا سطح 20 قهوه خانه بسازند و قدرت خود را تا 20% افزایش دهند. این تغییرات منابع مورد نیاز ساختمان را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.

  قیمت ساخت جدید:

  قهوه خانه سطح 1

  قهوه خانه سطح 20

  چوب

  3 210

  191 215

  خشت

  2 050

  122 115

  آهن

  2 750

  163 810

  گندم

  3 830

  228 145  تجارتخانه:

  بازار هر سطح به جای 10% به شما 20% ظرفیت حمل می دهد.


  میدان تمرین:

  میدان تمرین هر سطح به جای 10% به شما 20% سرعت می دهد.  تغییرات دیگر:

  ما همینطور می خواهیم تغییراتی که بر دنیا ها تاثیر می گذارند را معرفی کنیم! این تغییرات سیستم های زیر را بهبود داده اند:


  • پیشرفت دنیا – با دیدگاه های در روز فعال شدن اکانت، پخش بازیکنان و پخش اقوام.
  • امتیاز منابعی – با امتیاز غارت، تجارت و تولید در برابر اتحاد خود و سایر بازیکنان.
  • امتیاز دهکده – برای هجوم و دفاع در مقایسه با اتحاد و دنیا.
  • امتیاز فرهنگی – تولید در روز و کل در مقابل اتحاد و بازیکنان دیگر.
  نبرد های خوبی را آرزومندیم!


  The post was edited 1 time, last by Cortana ().