راه های بازرگانی

 • بازیکنان عزیز،  ما مفتخرانه اعلام می کنیم که همراه با آپدیت بعدی تغییر کوچک اما پر استفاده ای به راه های بازرگانی اضافه خواهد شد.  وقتی شما راه بازرگانی جدیدی را می سازید حالا شما این انتخاب را دارید که همین راه بازرگانی را با یک فاصله مشخص تکرار کنید.  طرز کار:  • شما شروع راه بازرگانی را برای ساعت 04:00 می گذارید، 2 دلیوری را انتخاب کرده، و " هر 4 ساعت تکرار کرده" را انتخاب کرده و بر روی ذخیره کلیک می کنید  • بازی راه های بازرگانی با همین تنظیمات را در ساعت های 04:00، 08:00، 12:00، 16:00، 20:00 و 00:00 ایجاد خواهد کرد.  • اگر بخواهید شما می توانید هر کدام از راه های ایجاد شده را جداگانه با کلیک کردن بر روی دکمه "تغییر"، تغییر دهید

  ما معتقدیم که این تغییر کوچک ساخت راه های بازرگانی را برای همه ی شما راحت تر می کند. این ویژگی هفته بعد به تمام دنیا های بازی اضافه خواهد شد. (26 - 29 فروردین ماه، 1398)  تیم تراوین