آپدیت اخیر در سرور بین المللی

 • بازیکنان عزیز،  همراه با آپدیت اخیر( آپدیت 382 - لینک به چنج لاگ)، ما یکی از درخواست های شما را به بازی اضافه کرده ایم - جوایز روزانه را از حالت اتفاقی در بیاورید
  تا هر بازیکنی که به مقدار خاصی از امتیاز می رسد پاداش عادلانه و از قبل مشخص شده ای بگیرد.

  چیزهایی که بعد از آپدیت عوض خواهند شد:  جوایز دیگر حالت اتفاقی نخواهند داشت. در عوض، آن ها برای همه بازیکنان های یک دنیای بازی یکسان خواهند بود. شما برای دیدن جوایزی که می توانید بگیرید می توانید موس خود را بر روی آیکون جایزه در بازی ببرید.

  پس از ریست روزانه، پاداش بعدی قابل به دست آوردن خواهد شد. بعد از رسیدن به پاداش آخر، پاداش بعدی همان پاداش اول لیست خواهد بود. مهم نیست که آیا شما بتوانید که جایزه یک روز را بگیرید یا نه، این جایزه همیشه با ریست روزانه عوض خواهد شد. و ترتیب عوض شدن آن ها همیشه به همان صورت خواهد بود.  مثال:


  دنیای بازی ساعت 9 صبح شروع شده و ظهر ریست می شود.


  • تا ظهر، بازیکنان می توانند از هر منبع 200 عدد برای 25 امتیاز بگیرند.
  • بعد از آن، تا صبح فردا، بازیکنان می توانند 50 تجربه قهرمان برای 25 امتیاز بگیرند.