Posts by amooni

    دوال برای سرور دو
    اکانت گول هجومی هستش
    رنکش خوبه
    کسی که میخوام بالای 18 سال بشه، بازی هم تا حدی بلد بشاه
    گلد هم ترجیحا بگیره