فعالیت های اخیر

By using our site, you accept the use of cookies to make your visit more pleasant, to offer you advertisements and contents tailored to your interests, to allow you to share content on social networks, and to create visit statistics for website optimisation. More information

 • fsh -

  به رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | پاسخ داده است.

  پست
  با سلام این فروم چقدر عوض شده ! کلی زور زدم تا لاگین کنم ، از قدیمی ها کسی هست ؟ قدیمی یعنی سال سرور یک و دو سال 88 8)
 • maranello -

  پست 2teeeee در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  خوب بعد از 24 ساعت ببینیم تو اتحاد ها چه خبر هست: 351a32q.jpg ماشاللاشون باشه بچه های sw و ne ترکوندن! 2qncfis.jpg طبق این تصاویر باز هم مشخصه se همه پاپ
 • maranello -

  پست ASHKAN در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  Quote from Star army: “هبا گذشت کمتر از یک روز از سرور شاهد این هستیم یه سری اکانت با اسم های عجیب ثبت نام نمیکنن و پلاس و امثالهم کم کم داره ریشه کن میشه ... Quote from - B2K -: “ حالا سوالاتی که پیش میاد اینه تکلیف
 • maranello -

  پست ASHKAN در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  با سلام دوباره Quote from - B2K -: “با گذشت کمتر از یک روز از سرور شاهد این هستیم یه سری اکانت با اسم های عجیب ثبت نام نمیکنن و پلاس و امثالهم کم کم داره ریشه کن میشه ... حالا سوالاتی که پیش میاد اینه تکلیف ناتار ها
 • behnam -

  پست 2teeeee در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  خوب بعد از 24 ساعت ببینیم تو اتحاد ها چه خبر هست: 351a32q.jpg ماشاللاشون باشه بچه های sw و ne ترکوندن! 2qncfis.jpg طبق این تصاویر باز هم مشخصه se همه پاپ
 • - B2K - -

  پست 2teeeee در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  خوب بعد از 24 ساعت ببینیم تو اتحاد ها چه خبر هست: 351a32q.jpg ماشاللاشون باشه بچه های sw و ne ترکوندن! 2qncfis.jpg طبق این تصاویر باز هم مشخصه se همه پاپ
 • B a y G o s h -

  پست 2teeeee در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  خوب بعد از 24 ساعت ببینیم تو اتحاد ها چه خبر هست: 351a32q.jpg ماشاللاشون باشه بچه های sw و ne ترکوندن! 2qncfis.jpg طبق این تصاویر باز هم مشخصه se همه پاپ
 • B a y G o s h -

  پست ASHKAN در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  با سلام دوباره Quote from - B2K -: “با گذشت کمتر از یک روز از سرور شاهد این هستیم یه سری اکانت با اسم های عجیب ثبت نام نمیکنن و پلاس و امثالهم کم کم داره ریشه کن میشه ... حالا سوالاتی که پیش میاد اینه تکلیف ناتار ها
 • B a y G o s h -

  پست - B2K - در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  با گذشت کمتر از یک روز از سرور شاهد این هستیم یه سری اکانت با اسم های عجیب ثبت نام نمیکنن و پلاس و امثالهم کم کم داره ریشه کن میشه ... حالا سوالاتی که پیش میاد اینه تکلیف ناتار ها چی میشه ؟ با کم شدن
 • YousefRitalin -

  پست 2teeeee در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  خوب بعد از 24 ساعت ببینیم تو اتحاد ها چه خبر هست: 351a32q.jpg ماشاللاشون باشه بچه های sw و ne ترکوندن! 2qncfis.jpg طبق این تصاویر باز هم مشخصه se همه پاپ
 • 2teeeee -

  به رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | پاسخ داده است.

  پست
  خوب بعد از 24 ساعت ببینیم تو اتحاد ها چه خبر هست: 351a32q.jpg ماشاللاشون باشه بچه های sw و ne ترکوندن! 2qncfis.jpg طبق این تصاویر باز هم مشخصه se همه پاپ
 • Mofsed -

  پست YousefRitalin در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  اگه ناتار ها کم بشن که خب ما داشتیم در شرایط استاندارد بازی نمیکردیم ولی شرایط استاندارد اینه که پلیر زیاد باشه که از پلیر غارت کنیم
 • saeedcomando -

  پست YousefRitalin در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  اگه ناتار ها کم بشن که خب ما داشتیم در شرایط استاندارد بازی نمیکردیم ولی شرایط استاندارد اینه که پلیر زیاد باشه که از پلیر غارت کنیم
 • - B2K - -

  پست Star army در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  هبا گذشت کمتر از یک روز از سرور شاهد این هستیم یه سری اکانت با اسم های عجیب ثبت نام نمیکنن و پلاس و امثالهم کم کم داره ریشه کن میشه ... Quote from - B2K -: “ حالا سوالاتی که پیش میاد اینه تکلیف ناتار ها چی میشه
 • - B2K - -

  پست ASHKAN در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  Quote from Star army: “هبا گذشت کمتر از یک روز از سرور شاهد این هستیم یه سری اکانت با اسم های عجیب ثبت نام نمیکنن و پلاس و امثالهم کم کم داره ریشه کن میشه ... Quote from - B2K -: “ حالا سوالاتی که پیش میاد اینه تکلیف
 • - B2K - -

  پست YousefRitalin در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  اگه ناتار ها کم بشن که خب ما داشتیم در شرایط استاندارد بازی نمیکردیم ولی شرایط استاندارد اینه که پلیر زیاد باشه که از پلیر غارت کنیم
 • YousefRitalin -

  به رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | پاسخ داده است.

  پست
  اگه ناتار ها کم بشن که خب ما داشتیم در شرایط استاندارد بازی نمیکردیم ولی شرایط استاندارد اینه که پلیر زیاد باشه که از پلیر غارت کنیم
 • Mohammad(Shadoow -

  پست ASHKAN در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  Quote from Star army: “هبا گذشت کمتر از یک روز از سرور شاهد این هستیم یه سری اکانت با اسم های عجیب ثبت نام نمیکنن و پلاس و امثالهم کم کم داره ریشه کن میشه ... Quote from - B2K -: “ حالا سوالاتی که پیش میاد اینه تکلیف
 • Mohammad(Shadoow -

  پست ASHKAN در رشته گفتگوی نقد و بررسی سرور 1 راند 4 | آغاز 23 مهر 1397 | را لایک کرد.

  لایک (پست)
  با سلام دوباره Quote from - B2K -: “با گذشت کمتر از یک روز از سرور شاهد این هستیم یه سری اکانت با اسم های عجیب ثبت نام نمیکنن و پلاس و امثالهم کم کم داره ریشه کن میشه ... حالا سوالاتی که پیش میاد اینه تکلیف ناتار ها
 • A y N a Z -

  Replied to a comment by A y N a Z on Mohammadreza’s wall.

  Wall Reply
  خوب کاری کردی :))