ایرادات ترجمه

  By using our site, you accept the use of cookies to make your visit more pleasant, to offer you advertisements and contents tailored to your interests, to allow you to share content on social networks, and to create visit statistics for website optimisation. More information

  • با سلام و عرض ادب


   در این قسمت هم احتمالا ترجمه اشتباه صورت گرفته و باید به "این لاگین موجود نمی باشد.مطمین هستید که روی دامنه .ir بازی میکنید و ..."


   سپاس
   بس تجربه کردیم در دیر مکافات

   با دردکشان هر که در افتاد برافتاد
   :o
  • Ashkan.freedom wrote:

   با سلام و عرض ادب
   در این قسمت هم احتمالا ترجمه اشتباه صورت گرفته و باید به "این لاگین موجود نمی باشد.مطمین هستید که روی دامنه .ir بازی میکنید و ..."


   سپاس

   سلام

   به نظرم بهتر بود اینطوری باشه
   این نام کاربری موجود نمی باشد. آیا مطمئن هستید که روی دامنه ir. بازی می کنید؟
   به نظرم بقیه اش هجوه

   J.D.Salinger wrote:

   I am a kind of paranoid in reverse. I suspect people of plotting to make me happy