نقد و بررسی سرور 2 راند 2 | آغاز 28 تیر 1396 |

  • منهای تراوین:
   * شاید این بازی بهونه دور هم بودن باشه
   شاید حریف های امروز رفیق های فردا باشن
   شاید یه روز به ناراحتی های امروز لبخند بزنیم
   شاید شاید شاید
   اما همه انسانیم
   ههمون داغ دیدیم
   بعضی داغ ها خیلی سنگینن. خیلی...
   "فربد" عزیز، دوست دیروز و حریف امروز
   امیدوارم خدا بهت صبر بده
   از طرف مجموعه NE بهت تسلیت میگم
   تیم لیدری Ne