باگ در تغییر دهکده

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • باگ در تغییر دهکده

   با سلام


   زمان لند یه اتک به اکانتمون، دهکده خودبه خود عوض میشه و میره دهکده نان کپ معمولا(چندتا اکانت رو چک کردم بدون هیچ جانشین یا دوال یا ویندو اضافی...).

   لطفا بررسی شه.

   تشکر
   انسانها هرچه حقیرتر باشند بیشتر دیگران را مورد توهین قرار میدهند تا حقارتشان جبران شود و هرچه هویتشان غنی تر باشد رفتار محترمانه تری دارند.
  • منم همین اتفاق افتاده برام !!!

   Crystal Star wrote:

   با سلام


   زمان لند یه اتک به اکانتمون، دهکده خودبه خود عوض میشه و میره دهکده نان کپ معمولا(چندتا اکانت رو چک کردم بدون هیچ جانشین یا دوال یا ویندو اضافی...).

   لطفا بررسی شه.

   تشکر


   آنان كه به سرمستی ما طعنه زنانند بگذار بمانند به خماری كه ز ما هيچ ندانند


   ts1-R1_SE:G0D
   ts2-R1_SE:arazel
   ts3-R1_SE:irreversible
   ts6-R1_SE:Holy motor