مدیر کل انجمن 1

 1. Sourena مدیر کل انجمن

  • Member since Jun 3rd 2016
  پست‌ها
  269
  Likes Received
  452
  امتیاز
  1,557

مدیر ارشد انجمن 2

 1. Eh S aN مدیر ارشد انجمن

  • Male
  • 27
  • from IRAN
  • Member since May 21st 2011
  پست‌ها
  1,782
  Likes Received
  501
  امتیاز
  4,652
 2. Cortana مدیر ارشد انجمن

  • Member since Jul 2nd 2018
  پست‌ها
  45
  Likes Received
  92
  امتیاز
  519

Moderators 5

 1. T!rDaD مدیر انجمن

  • Male
  • from جندی شاهپور
  • Member since Jun 27th 2010
  پست‌ها
  3,697
  Likes Received
  590
  امتیاز
  8,653
 2. A y N a Z مدیر

  • Female
  • from BushehR
  • Member since Oct 24th 2016
  پست‌ها
  530
  Likes Received
  1,892
  امتیاز
  3,417
 3. ASHKAN تولید کننده محتوای آموزشی

  • Male
  • 21
  • from Shiraz
  • Member since Sep 3rd 2016
  پست‌ها
  397
  Likes Received
  1,664
  امتیاز
  2,455
 4. Cortana مدیر ارشد انجمن

  • Member since Jul 2nd 2018
  پست‌ها
  45
  Likes Received
  92
  امتیاز
  519
 5. ُsarge مدیر

  • Member since Aug 24th 2011