مدیر کل انجمن 1

 1. Sourena مدیر کل انجمن

  • Member since Jun 3rd 2016
  پست‌ها
  270
  Likes Received
  467
  امتیاز
  1,577

مدیر ارشد انجمن 2

 1. Eh S aN مدیر ارشد انجمن

  • Male
  • 27
  • from IRAN
  • Member since May 21st 2011
  پست‌ها
  1,808
  Likes Received
  575
  امتیاز
  4,867
 2. Cortana مدیر ارشد انجمن

  • Member since Jul 2nd 2018
  پست‌ها
  57
  Likes Received
  139
  امتیاز
  662

Moderators 5

 1. T!rDaD مدیر انجمن

  • Male
  • from جندی شاهپور
  • Member since Jun 27th 2010
  پست‌ها
  3,706
  Likes Received
  652
  امتیاز
  8,760
 2. A y N a Z مدیر

  • Female
  • from BushehR
  • Member since Oct 24th 2016
  پست‌ها
  558
  Likes Received
  2,008
  امتیاز
  3,676
 3. ASHKAN تولید کننده محتوای آموزشی

  • Male
  • 21
  • from Shiraz
  • Member since Sep 3rd 2016
  پست‌ها
  421
  Likes Received
  1,729
  امتیاز
  2,646
 4. Cortana مدیر ارشد انجمن

  • Member since Jul 2nd 2018
  پست‌ها
  57
  Likes Received
  139
  امتیاز
  662
 5. ُsarge مدیر

  • Member since Aug 24th 2011